Ngày

Th11 16 2024

Thời gian

Melbourne, Australia Timezone
Cả ngày
ĐĂNG KÝ

Sự kiện sách

Morning Session – 10:00 AM
$40 AUD
Có sẵn Vé: 10

One ticket for In-person morning session.

“Morning Session – 10:00 AM” đã được bán hết. Bạn có thể thử một vé khác hoặc một ngày khác.
Afternoon Session – 1:00 PM
$40 AUD
Có sẵn Vé: 10

One ticket for In-person afternoon session.

“Afternoon Session – 1:00 PM” đã được bán hết. Bạn có thể thử một vé khác hoặc một ngày khác.